Річний план
державних закупівель
Центрального музею Збройних Сил України
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних установ)
Джерело фінансування
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтований початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ/и (особа/и), який планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Послуги охорони філії ЦМЗСУ – ВММК «Балаклава»
1139
Державний бюджет
325 000,00
(Триста двадцять п’ять тисяч грн. 00 коп.)
Відкриті торги
Березень 2009 року
Філія ВММК «Балаклава»
-
Виготовлення експозиційного обладнання
1139
Державний бюджет
500 000,00
(П’ятсот тисяч грн. 00 коп.)
Відкриті торги
Квітень 2009 року
Філія ВММК «Балаклава»
-

Голова тендерного комітету
(посада, прізвище, ініціали)
Начальник НДЛ ДЕНИСЮК Ж.З.
(підпис)

(за рішенням тендерного комітету від  16.02.2009р. № 2.)