Випуск 1
       Випуск 2
       Випуск 3


GoogleНауково-методичний збiрник "Вiйськовий музей"

  Вийшов друком черговий шостий випуск науково-методичного збірника "Військовий музей". Видання збірника продовжує розпочату у 2000 році роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення діяльності музеїв у Збройних Силах України, обмін досвідом музейної практики і створення системи військово-музейної галузі.
  На сторінках збірника висвітлюються основні питання з сфери музейної діяльності. Структурно останній випуск науково-методичного збірника "Військовий музей" складається з таких основних розділів: законодавчі основи діяльності музеїв, військово-історичні дослідження, спогади ветеранів, музеєзнавство та з досвіду роботи ЦМЗСУ.
  В розділі "Військово-історичні дослідження" опубліковані наукові дослідження доктора історичних наук, професора М. Карпенко "Клейноди - військова символіка українського козацтва", кандидата історичних наук В. Бережинського і В. Стеценка "Кулеметні тачанки часів громадянської війни 1918-1921 рр.", Л. Кукурудзи "Сторінки історії воєнної дипломатії України доби Визвольних змагань", заступника генерального директора Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.", заслуженого працівника культури України Л. Легасової і вченого секретаря того ж музею, заслуженого працівника культури України Н. Шевченко "Солдати у погонах генералів", С. Граба "На захисті інформаційного простору України". Окремим розділом подані спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни - Я. Сиротюка, М. Зелінського, М. Карпова.
  В розділі збірника "Музеєзнавство" подані наукові статті наукових співробітників Центрального музею Збройних Сил України: Ю. Остапенко "Дослідження інформаційно-музейних технологій як один з напрямків діяльності музею" та "Методика проведення виставок в музеї", Ж. Денисюк "Наукове комплектування фондів - обов'язок кожного наукового працівника музею", О. Губченко "Основи забезпечення збереження документів і музейне зберігання", матеріали підсумкової діяльності Центрального музею Збройних Сил України за 2004 р. і поточна діяльність музею висвітлена в матеріалах заступника начальника ЦМЗСУ з наукової роботи О. Скрябіна "Діяльність Центрального музею Збройних Сил України у 2004 р.", І. Чичканя "Фотовиставка "Діти війни", а також подані матеріали Круглого столу "Україна у Другій світовій війні. Ціна Перемоги. Уроки".
  На конкурсі музейних видань на І-му Всеукраїнському музейному фестивалі "Музей третього тисячоліття" в Дніпропетровську науково-методичний збірник Центрального музею Збройних Сил України "Військовий музей" викликав значний інтерес у фахівців музейної справи і за ухвалою Експертної ради фестивалю посів перше місце в номінації "Освітні видання України".